สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

บัญชีทรัพย์สิน ชุมพล จุลใส (กรณีเข้ารับตำแหน่ง 22 มกราคม 2551)


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
    นายชุมพล จุลใส Mr.Choomphon Joonsai คู่สมรส : -นางวันทณี จุลใส อายุ 29 ปี   บุตรที่่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -1. เด็กหญิง ธัญธร จุลใส อายุ 6 ปี -2. เด็กชาย ชยานันต์ จุลใส อายุ 4 ปี ทรัพย์สิน ผู้ยื่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บ...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 19,237 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 2 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน
Close Window