สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

บัญชีทรัพย์สิน ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (กรณีเข้ารับตำแหน่ง 21 มกราคม 2552)


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
    นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ Mr.Nataphol Teepsuwan คู่สมรส : -นางทยา ทีปสุวรรณ อายุ 37 ปี     บุตรที่่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -1. เด็กหญิง ณฤทัย ทีปสุวรรณ อายุ 9 ปี -2. เด็กชาย นรุตม์ ทีปสุวรรณ อายุ 7 ปี -3.เด็กชาย นฤพล ทีปสุวรรณ อายุ 3 ปี ทรั...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 23,056 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 2 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน
Close Window