สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

บัญชา สิงห์คำป้อง,ว่าที่ ร.ต.


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง ข้อมูลส่วนตัว : เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2507 (3-4099-00635-49-4) เป็นบุตรของนายทองใบ - นางอุไร สิงห์คำป้อง การศึกษา : - ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเลย พ.ศ.2531 ี ประสบการณ์ : ...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 2,721 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 3 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน
Close Window