สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

หมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
นายหมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน ข้อมูลส่วนตัว : เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2505 (3-9001-01008-05-4) เป็นบุตรของนายหมัดอ่าสัน - นางขอติย๊ะ เส็นลิหมีน การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ ราชภัฏสงขลา พ.ศ.2537 ประสบการ...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 2,958 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 3 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน
Close Window